Cjenik usluga - Odvjetnička tarifa

Cjenik

U Republici Hrvatskoj odvjetnici ne mogu slobodno i proizvoljno formirati cijenu svojih usluga već je ista određena odredbama važeće Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (skraćeno: Tarifa ili Odvjetnička tarifa).

Tarifa je koncipirana u pravilu tako da cijena usluge ovisi o vrijednosti predmeta spora u parničnom postupku, vrijednosti ugovora, visini i težini zapriječene kazne u kaznenom ili prekršajnom postupku i sl., i to za svaku pojedinu radnju. U nekim vrstama postupaka Tarifa je ograničena na jedinstveni novčani iznos za cijeli prvostupanjski postupak, bez obzira na vrijednost i broj radnji.

U Tarifi cijena usluge nije izražena u novčanom iznosu nego u bodovima tako da se cijena izračunava na način da se broj bodova množi sa 2,00 EUR (1 bod = 2,00 EUR). Primjerice, ako je vrijednost neke radnje 500 bodova znači da se radi o cijeni od 1.000,00 EUR kojem iznosu treba dodati i porez na dodanu vrijednost.

Međutim, sama Tarifa omogućuje određenu fleksibilnost i izbor prilikom određivanja cijene pojedine usluge ili grupe usluga pa tako primjerice:

  • 41. Tarife omogućuje povisivanje ili snižavanje tarifnih stavaka pri čemu je dozvoljeno povišenje 100 %, a sniženje 50 %
  • 42. Tarife omogućuje odvjetniku da s pravnom osobom ili osobom koja obavlja samostalnu djelatnost ugovori pružanje pravne pomoći u paušalnom iznosu, osim za radnje zastupanja pred sudovima i državnim organima
  • 43.3. omogućuje odvjetniku da u imovinskopravnim predmetima ugovori sa strankom nagradu za rad i u razmjeru s uspjehom u postupku odnosno u pravnim radnjama, s time da je gornja granica ugovorenog postotka 30 % od ukupno ostvarenog uspjeha

U nastavku možete preuzeti pročišćeni tekst Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika („Narodne novine“ broj 138/2023) koja je stupila na snagu 25. 11. 2023.:

odvjetnički ured
Uvijek nastojimo biti što bolji u svom poslu i neprestano se usavršavati.
Zelengaj 69
10000 Zagreb