O uredu

Još od 1994. godine ured svojim klijentima pruža odvjetničke usluge na najvišoj profesionalnoj razini pretežno na području građanskog i trgovačkog prava. Nakon uspješne karijere u osigurateljnom sektoru Stjepan Misbrener otvara odvjetnički ured u kojem mu se kasnije pridružuje i sin Zoran Misbrener. Do danas se odvjetnički ured profilirao kao pouzdan partner koji svojim klijentima pruža sveobuhvatne usluge pravnog savjetovanja i zastupanja na različitim pravnim područjima:

 • pravo osiguranja (naplata štete po ugovorima o osiguranju – policama osiguranja u izvansudskom ili sudskom postupku, izrada odštetnih zahtjeva, revizija polica osiguranja)
 • odštetno pravo (naplata štete po osnovi izvanugovorne odgovornosti za štetu – naknada imovinske i neimovinske štete kao posljedica prometne nesreće, ozljeda na radu i sl. zbog tjelesnih ozljeda, duševnih boli, izgubljene zarade; naplata štete po osnovi predugovorne i ugovorne odgovornosti za štetu zbog neispunjenja, neurednog ispunjenja ili zakašnjenja u ispunjenju predugovornih i ugovornih obveza)
 • obvezno i ugovorno pravo (ugovorni i izvanugovorni odnosi, sudjelovanje u pregovorima o sklapanju različitih vrsta ugovora, sastav predugovora ili ugovora o kupoprodaji, ugovora o darovanju, doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, najmu, zakupu, zajmu, građenju i drugih ugovora, tumačenje i analiza ugovora, raskid ugovora, ostvarivanje prava iz ugovora u izvansudskim i sudskim postupcima)
 • ništetni ugovori o kreditu i leasingu - pojedinačni sporovi (ništetnost ugovora s valutnom klauzulom, ništetnost odredbi o promjenjivoj kamatnoj stopi, povrat preplaćenih iznosa – restitucijski zahtjevi)
 • radno pravo (sastav ugovora o radu, radni sporovi, otkaz ugovora o radu, pravilnici o radu)
 • nekretnine i zemljišnoknjižno pravo (stvarno pravo i zemljišnoknjižno pravo, kompletna pravna podrška kod kupoprodaje, najma, zakupa i drugih raspolaganja nekretninom, analiza pravnog stanja nekretnine, sastav ugovora o kupoprodaji, najmu, zakupu)
 • naplata potraživanja (izvansudska i sudska naplata potraživanja, pregovori s dužnicima, opomene pred ovrhu, ovršni postupci, stečajni postupci, predstečajni postupci, prijava tražbine u stečajnom ili predstečajnom postupku)
 • zastupanje u parničnim postupcima (sastav tužbe, sastav odgovora na tužbu, sastav različitih podnesaka, zastupanje na ročištima, sastav redovnih i izvanrednih pravnih lijekova protiv presuda i rješenja)
 • zastupanje u izvanparničnim postupcima
 • zastupanje u ovršnim postupcima i postupcima osiguranja
 • zastupanje u stečajnim i predstečajnim postupcima
 • zastupanje u postupcima pred osigurateljem
 • zastupanje u upravnim postupcima
 • zastupanje u upravnim sporovima
 • i još mnogo više.

Pogledajte sva PODRUČJA PRAKSE i informirajte se detaljnije. Ili nas jednostavno kontaktirajte.

Posebni naglasak stavljamo na profesionalni i individualni pristup svakom klijentu te maksimalni angažman i upornost u rješavanju pravnih pitanja. U nastojanju da svojim klijentima pružimo što cjelovitiju i kvalitetniju pravnu uslugu u našem radu usko surađujemo s brojnim stručnjacima (stručnjaci za osiguranje, agencije za nekretnine, računovodstveni servisi, javni bilježnici, sudski tumači i sl.). Osobito smo ponosni na brojne zadovoljne strane državljane i pravne osobe (s područja Europske unije i trećih država) kojima najčešće pružamo usluge kupoprodaje nekretnina i osnivanja trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj.

Sjedište ureda je u Zagrebu, međutim pravne usluge klijentima pružamo na području cijele Republike Hrvatske (Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Središnja Hrvatska, Sjeverna Hrvatska, Lika i Gorski Kotar, Istra i Kvarner, Dalmacija, Slavonija).

Prepoznajući potrebe naših klijenata i vodeći se svojom profesionalnom usmjerenošću kreirali smo za Vas i POSEBNE USLUGE koje nude cjelovita rješenja prilagođena Vašim potrebama u pravnim pitanjima koja zahtijevaju stručnost i interdisciplinarni pristup na području osiguranja, pravnog prometa nekretnina, naplate potraživanja i pružanja cjelovitih usluga za Vaše poslovanje:

 • U požaru Vam je izgorjela kuća, stan, tvornički objekt, proizvodni pogon, skladište, trgovina, strojevi, oprema, zalihe? Imate policu osiguranja i niste sigurni što dalje? Imali ste štetu od oluje, tuče, nevremena? Doživjeli ste prometnu nesreću? Potrebna Vam je izrada odštetnog zahtjeva? Željeli biste osigurati svoju imovinu, a ne snalazite se u općim i posebnim uvjetima osiguranja? Razmišljate o promjeni postojećih polica osiguranja? Niste sigurni imate li optimalno osigurateljno pokriće? Potrebna Vam je analiza polica osiguranja? Imate neko drugo pravno pitanje s područja osiguranja? Za Vas smo pripremili PAKET OSIGURANJE. Kontaktirajte nas!
 • - Kupujete ili prodajete stan, zemljište, poslovni prostor, hotel, industrijski objekt ili bilo koju drugu nekretninu? Zanima Vas pravni status nekretnine? Potreban Vam je sastav ugovora o kupoprodaji nekretnine, ugovora o najmu ili zakupu nekretnine? Imate pitanja u vezi hipoteke? Nekretnina ima zabilježbu? Postoji neriješena plomba? Stanje u zemljišnim knjigama razlikuje se od stanja u katastru? Muči Vas neko drugo pravno pitanje u vezi nekretnine? Za Vas smo pripremili PAKET NEKRETNINA. Kontaktirajte nas!
 • - Imate nenaplaćenu tražbinu po ugovoru, računu, sudskoj presudi, sudskoj ili izvansudskoj nagodbi ili drugoj pravnoj osnovi koju želite naplatiti? Potrebno je pokrenuti ovršni postupak? Željeli biste prije ovrhe pokušati s dužnikom postići dogovor o podmirenju duga? Nad dužnikom se vodi predstečajni ili stečajni postupak? Ne znate iz koje imovine dužnika se možete naplatiti? Dužnik prikriva, otuđuje ili opterećuje imovinu i potrebno je pobijati takve pravne radnje dužnika na štetu vjerovnika? Protiv Vas je pokrenut postupak prisilne naplate? Zanima Vas mogućnost odgode ovrhe? Za Vas smo pripremili PAKET NAPLATA POTRAŽIVANJA. Kontaktirajte nas!
 • - Mali ste ili srednji poduzetnik bez zaposlenog pravnika ili pravnog odjela i susrećete se sa različitim pravnim pitanjima u svakodnevnom poslovanju? Imate pravni odjel, ali i potrebu za dodatnim stručnim pravnim savjetovanjem i podrškom? Želite kontinuiranu kvalitetnu pravnu podršku Vašem poslovanju prilagođenu Vašim potrebama za paušalnu mjesečnu naknadu? Za Vas smo pripremili BUSINESS PAKETE.Kontaktirajte nas!
 • - Strana ste fizička ili pravna osoba koja želi kupiti nekretninu u Hrvatskoj? Zanima Vas da li stranci uopće smiju kupovati nekretnine u Hrvatskoj? Koji su uvjeti za strance kod kupovine? Što je načelo reciprociteta i kada se primjenjuje? Koji je postupak kupoprodaje nekretnine? Za Vas smo pripremili Vodič za strance za kupovinu nekretnina u Hrvatskoj koji možete pronaći u rubrici KUPNJA NEKRETNINE U HRVATSKOJ. Kontaktirajte nas!
odvjetnički ured
Uvijek nastojimo biti što bolji u svom poslu i neprestano se usavršavati.
Zelengaj 69
10000 Zagreb