Radno pravo

Usluge

Radno pravo je grana prava koja uređuje pravne odnose između radnika i poslodavaca. Iako je osnova radnih odnosa ugovor o radu, ipak se radi o posebnoj grani prava različitoj od građanskog prava. Za razliku od općih načela građanskog prava i ugovornog prava gdje dominira načelo autonomije volje ugovornih strana, slobode ugovaranja i minimalnog uplitanja države u ugovorne odnose, u radnom pravu je naglašena posebnost uređivanja radnih odnosa i normativna intervencija države u radne odnose. Razlog tome je što rad i radnika ne možemo promatrati kao robu ili uslugu koja se stavlja u promet na tržištu jer radni odnosi nemaju samo svoje ekonomsko i tržišno značenje nego i šire društvene, zdravstvene, obiteljske i druge implikacije. Svrha pravne regulacije radnih odnosa je pomiriti često suprotstavljene interese radnika i poslodavaca pri čemu je naglašena zakonska zaštita prava radnika kao u pravilu slabije ugovorne strane u radnom odnosu.

radno pravo

Zato je radno pravo mnogo šire područje od onoga što bi se moglo zaključiti iz same definicije ugovora o radu prema kojem se radnik obvezuje za određenog poslodavca obavljati određene poslove, a poslodavac se radniku obvezuje za to isplatiti naknadu (plaću):

 • vrsta ugovora o radu (ugovor o radu na određeno vrijeme, ugovor o radu na neodređeno vrijeme, agencije za privremeno zapošljavanje i sl.)
 • otkazivanje ugovora o radu (redovni otkaz ugovora o radu, izvanredni otkaz ugovora o radu, otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, osobno uvjetovani otkaz, poslovno uvjetovani otkaz i sl.)
 • otpremnine
 • zbrinjavanje viška radnika
 • ozljede na radu i druge štete iz radnog odnosa
 • odgovornost poslodavca za štetu radniku
 • odgovornost radnika za štetu poslodavcu
 • zabrana konkurencije
 • radno vrijeme i najviše dopušteno trajanje radnog vremena
 • prekovremeni rad
 • noćni rad
 • dnevni, tjedni i godišnji odmori
 • naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
 • bolovanje i naknada plaće za vrijeme bolovanja
 • privremena i trajna nesposobnost za rad
 • kolektivni ugovori, pravilnici o radu, drugi opći akti poslodavca
 • zaštita zdravlja radnika
 • sigurni radni uvjeti
 • zaštita od mobbinga
 • zaštita dostojanstva radnika
 • zabrana diskriminacije i sl.

Osnovni zakonski okvir uređenja radnih odnosa daje Zakon o radu, ali i propisi koji uređuju pojedina pitanja radnog prava poput Zakona o zaštiti na radu ili Zakona o suzbijanju diskriminacije. Važan izvor radnog prava su i kolektivni ugovori te pravilnici i drugi opći akti poslodavaca.

Na području radnih odnosa posebno je pitanje menadžerskih ugovora koji su se razvili u praksi kao inominatni (neimenovani) ugovori i koji su podvrgnuti posebnom pravnom režimu. Razlikuje se čisti menadžerski ugovor i mješoviti menadžerski ugovor ovisno o tome koje zakonske odredbe se primjenjuju i koja razina radnopravne zaštite će se primjenjivati.

Bilo da ste radnik ili poslodavac naš odvjetnički ured može Vam ponuditi sveobuhvatne pravne usluge pravnog savjetovanja i zastupanja na području radnog prava, zato nam se obratite ako trebate odvjetnika za radno pravo:

 • pravno savjetovanje i izrada ugovora o radu
 • pravno savjetovanje i izrada pravilnika o radu i drugih općih akata poslodavca i savjetovanje u vezi usklađenosti sa propisima radnog prava
 • pravno savjetovanje i zastupanje radnika i poslodavaca u postupcima zaštite prava radnika pred poslodavcem
 • pravno savjetovanje i zastupanje radnika i poslodavaca u postupku koji prethodi otkazivanju ugovora o radu
 • pravno savjetovanje i zastupanje radnika i poslodavaca u radnim sporovima
 • pravno savjetovanje i zastupanje radnika i poslodavaca u sporovima i postupcima u vezi otkaza ugovora o radu (redovni otkaz, izvanredni otkaz, osobno uvjetovani otkaz, poslovno uvjetovani otkaz, otkaz zbog skrivljenog ponašanja)
 • pravno savjetovanje i zastupanje radnika i poslodavaca u sporovima radi naknade štete u vezi radnih odnosa (ozljede na radu, nesposobnost za rad, invaliditet i drugo)
 • pravno savjetovanje i zastupanje radnika i poslodavaca u sporovima iz odgovornosti za štetu radnika prema poslodavcu
 • pravno savjetovanje i zastupanje radnika i poslodavaca u postupcima zbog neisplate plaće, regresa, naknade plaće
 • pravno savjetovanje i zastupanje radnika i poslodavaca u postupcima zaštite dostojanstva radnika
 • pravno savjetovanje i zastupanje u vezi mobbinga i zabrane diskriminacije
 • pravno savjetovanje i zastupanje u vezi primjene kolektivnih ugovora
 • pravno savjetovanje i izrada menadžerskih ugovora
 • pravno savjetovanje i zastupanje u sporovima iz menadžerskih ugovora i u vezi s menadžerskim ugovorima
 • pravno savjetovanje i zastupanje u ostalim pitanjima radnog prava
odvjetnički ured
Uvijek nastojimo biti što bolji u svom poslu i neprestano se usavršavati.
Zelengaj 69
10000 Zagreb